Základní obchodní ujednání firmy Krby sever s.r.o.:

1) Na základě poptávky (telefonem, e-mailem, písemně) poskytne firma Krby sever s.r.o. zákazníkovi bezplatnou konzultaci přímo na místě budoucí realizace krbu (v případě větších vzdáleností za úhradu cestovních výloh). Součástí konzultace je statické posouzení objektu.

2) Na základě požadavků zákazníka zpracuje firma Krby sever s.r.o. vizuální návrch krbu event. návrh řešení celého teplovzdušného nebo otopného systému. V případě schválení návrhu ze strany zákazníka následuje uzavření smlouvy o dílo obsahující popis provedení díla, cenu, termín a další smluvní ujednání. Cena se stanovuje u každé zakázky individuálně na základě jejího charakteru a rozsahu.

3) Na základě složení sjednané zálohy firma Krby sever s.r.o. zajistí zpracování projektové dokumentace a následné provedení zakázky dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Zákazník si může dodat též vlastní projektovou dokumentaci, ale musí dodržet technické parametry prvků, které používá firma Krby sever s.r.o. (jinak není možné garantovat nadstandardní pětiletou záruku).

4) Po provedení zakázky firma Krby sever s.r.o. provede provozní zkoušku krbu a všech systémových funkcí. Poté zákazníkovi předá (oproti doplatku ceny zákázky) certifikát originality použitých konstrukčních prvků opravňující využít pětiletou záruku na krbovou vložku a masiv krbu.

5) Po prvním roce provozu provede firma Krby sever s.r.o. bezplatnou revizi a dodavatelskou údržbu krbu a odstraní případné nedostatky. V souvislosti s tím je možné provést různá vylepšení, dovybavení a rozšíření systému za úplatu. Přesný termín revize je upřesněn po dohodě se zákazníkem.

6) Na základě požadavku zákazníka je možné sjednat nadstandardní pravidelnou revizi a údržbu krbu včetně revize komínu.

7) Firma Krby sever s.r.o. informuje své zákazníky a veřejnost o svých obchodních akcích a novinkách prostřednictvím webové stránky www.krbys.cz. Individuální konzultace je možné řešit na tel. čísle: 605 230 380 nebo e-mailem: jednatel@krby-sever.cz (možno též využít přímý kontaktní formulář na webu firmy).

mobil: 605 230 380

Nabídka krbů Krbové vložky Provoz a efektivita Servis a záruka Příslušenství Reference Interiéry Další nabídka Obchodní ujednání Kontakty

ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ UJEDNÁNÍ

KRBY • KRBOVÉ VLOŽKY • KAMNA • PŘÍSLUŠENSTVÍ • KOMÍNY • SERVIS